Rođena: 1987. Wolfsberg, Austrija
Profesija: Umjetnica
Živi i radi u: Beč, Austrija

 

Za izložbu one to ten goes one to one u Camera Austria Graz 2019 upotrijebljeni su radovi s jedne od mojih prethodnih izložbi. Naslov prethodne prostorno specifične izložbe bio je one to one goes one to ten. Moj je zadatak bio odvojiti radove od prostora i prikazati ih u novom kontekstu. Nakon ove izložbe emancipacija prostorno specifičnih radova i obrada procesa u postavu postali su ključni dio moje umjetničke produkcije.

Ovaj korak sada će se ponoviti s novim predstavljanjem, u Ateljeu likovnih umjetnosti u Beču. Rearanžiranje Revizija s uokvirenim i samostojećim izložbenim skulpturama sada ima za cilj predstaviti djelo u potpuno novom kontekstu. Snažniji fokus na keramičke objekte i uokvirene radove kombiniran je sa slobodnim korištenjem filter-folija LEE velikog formata. Ono što je služilo za bojanje svjetla u stvaranju djela sada postaje baza i podloga novog aranžmana.