PRAVILA NATJEČAJA I KATEGORIJE

PRAVILNIK O PRIJAVI

TRAJANJE: od 1.12. 2017. do 31.1. 2018.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI: profesionalni fotografi, studenti akademija likovnih i ostalih vizualnih umjetnosti, predstavnici fotografske struke Bez dobnih ograničenja, svatko tko želi pokazati svoju izvrsnost u žestokoj međunarodnoj konkurenciji.
Cilj ovog natječaja je valorizirati i pozicionirati najbolje radove suvremene fotografske scene.
KOLIKO FOTOGRAFIJA SE MOŽE PRIJAVITI, U KOJEM OBLIKU I NA KOJI NAČIN?

  • prijavljuju se fotografije nastale 2017. godine; iznimno u kategoriji “Umjetnički koncept” gdje nema ograničenja na datum nastanka fotografije;
  • ukupno 8 prijava autor može rasporediti kako želi, limitiran je jedino u kategoriji “Umjetnički koncept” s dvije prijave;
  • 1 prijava može biti 1 fotografija ili serija s najviše 6 fotografija, izuzev kategorije “Umjetnički koncept” gdje jedna prijava sadrži najmanje 8 a najviše 16 fotografija;
  • autori svoje fotografije mogu prijaviti putem web sučelja na službenoj stranici festivala;
  • fotografije se ne smiju ponavljati – svaka fotografija može biti prijavljena jednom samostalno ili kao dio serije u jednoj kategoriji;
  • sudionici ne plaćaju participaciju za sudjelovanje u natječaju.

 

ROVINJ PHOTODAYS je festival fotografije s deset godina tradicije u sklopu kojeg se raspisuje međunarodni natječaj za najbolje suvremene fotografije nastale u prethodnoj godini osim u kategoriji “Umjetnički koncept. Izuzetak je kategorija “Umjetnički koncept” gdje se u okviru koncepta mogu prijaviti i starije fotografije od godinu dana.
ROVINJ PHOTODAYS osigurava javnu internacionalnu promidžbu radova i natjecatelja koji su po ocjenama dvostrukog žiriranja dosegli razinu izvrsnosti. U raspisivanju natječaja, kriterijima, procesu ocjenjivanja, realizaciji i prezentaciji mora iskazivati najbolju praksu fotografske struke. Natječaj unutar jasnih pravila utemeljenih na struci i ravnopravnosti ostavlja slobodan prostor najprije nacionalnim selektorima a potom i glavnom, finalnom selektoru da prema svojem uvjerenju i stručnom znanju slobodno ocjenjuju radove u konkurenciji.
ROVINJ PHOTODAYS osigurava ravnopravan sustav prijavljivanja, ocjenjivanja i prezentacije radova svih sudionika. Natječaj počiva na unaprijed poznatim i utvrđenim pravilima. Tijekom trajanja prijava na natječaj, organizator nastoji sva pitanja, osim individualnih stručnih procjena članova Ocjenjivačkog suda, rješavati na temelju Pravilnika natječaja, bez povlaštenih pozicija za bilo kojeg sudionika.
ROVINJ PHOTODAYS je u svim aspektima vezanim uz provjeru valjane primjene Pravilnika otvoren svim sudionicima i javnosti. Organizator osigurava objektivan i neovisan nadzor primjene Pravilnika.

Natječaj se raspisuje javno, prema odredbama Pravilnika natječaja, najmanje 4 mjeseca prije održavanja završnog festivala. Organizator osigurava nadzor primjene svih dijelova ovog Pravilnika u realizaciji festivala.

1. ARHITEKTURA
Fotografije interijera, eksterijera, veduta, urbanih krajolika.
NAPOMENA: Na fotografijama mogu biti prikazani apstraktni oblici i percepcije arhitekture.

2.  MODA
Modna fotografija je najčešće rezultat zajedničkog rada više kreativaca (art direktora, stilista, vizažista, modela). Kategorija obuhvaća beauty fotografije, fotografije modela i odjevnih predmeta, fotografije ulične mode i sl. Iako najčešće modne fotografije nastaju za potrebe časopisa, modnih brandova i kampanja i sl., ovo nije preduvjet.

3. PEJZAŽ
Fotografije u ovoj kategoriji obuhvaćaju prirodni i urbani krajolik Često se bave autorovim propitivanjem odnosa, uzroka i posljedica.

4. PORTRET
Portret prikazan kroz razne stilove, teme i pristupe –od naručenog portreta za potrebe medija ili reklamne kampanje, preko spontanih i intimnih portreta članova obitelji i prijatelja do umjetničkih projekata baziranih na portretu.

5. AKT/TIJELO
Fotografije u ovoj kategoriji bave se ljudskim tijelom od istraživanja forme do propitivanja rodnih identiteta, odnosa fotografa i modela, poimanja ljepote i ranjivosti/smrtnosti tijela.

6. DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA
Dokumentarna fotografija podrazumijeva snimanje nerežiranih situacija bez naknadne manipulacije, oduzimanja ili dodavanja elemenata slike. Obuhvaća novinsku fotografiju, putopisnu, socijalnu, ratnu… Ova je kategorija namijenjena je profesionalnim novinskim fotografima, ali i svima onima koji snimaju “uličnu” fotografiju ili u obliku foto-eseja progovaraju o važnim društvenim temama.

Izdvojena kategorija:
7. UMJETNIČKI KONCEPT 
Ova je kategorija najsloženija te se posebno i nagrađuje na način da se svih pet nominiranih autora zasebno pozicioniraju na finalnoj izložbi U ovoj kategoriji vremensko ograničenje nastanka radova ne postoji.
Umjetnički koncept podrazumijeva seriju fotografija (minimalno 8, maksimalno 16 fotografija) koja ima jasno definiranu ideju i namijenjena je izlaganju u muzejima i galerijama. Uz fotografije se prilaže opis projekta (umjetnička izjava) i kratki životopis autora(oba dokumenta priložiti na materinjem i engleskom jeziku; oba upisati u kućicu/prozor za upis Umjetničkog koncepta). Tematski i tehnički apsolutno nema nikakva ograničenja.

U ovoj kategoriji po završetku žiriranja nominirani autori mogu sami dostaviti radove već pripremljene za izlaganje. U slučaju nemogućnosti organizator producira samostalnu izložbu po standardima ostalih kategorija .
NAPOMENA: Svaki fotograf može prijaviti najviše 2 umjetnička koncepta. Uz prijave u ovoj kategoriji svaki fotograf može na natječaj za ostale kategorije poslati još ukupno šest prijava

Nacionalni selektori i glavni selektor, uz pristanak autora, zadržavaju pravo prebacivanja prijave u drugu kategoriju.
Napomena za HR autore: Fotografije hrvatskih finalista ove kategorije ne ulaze automatizmom u fundus Muzeja za umjetnost i obrt, niti bez prethodnog odobrenja autora, koji ima pravo odbiti ovu mogućnost.

Maksimalan broj prijava koje jedan autor ukupno može prijaviti na natječaj je 8 ( osam ) bez obzira u kojoj kategoriji radove prijavljuje. Iznimka je kategorija “Umjetnički koncept” gdje je dozvoljeno prijaviti najviše dva koncepta.
1 prijava može biti 1 fotografija ili serija do najviše 6 fotografija, izuzev kategorije “Umjetnički koncept” gdje se prijavljuje najmanje 8 a najviše 16 fotografija za jedan koncept.
Radovi koje potpisuju više autora tretiraju se kao jedinstvena prijava skupine autora, a svaki od autora iz već prijavljene grupe autora može kandidirati i s vlastitih 8 prijava Prijavitelji radova obvezuju se da će autorska prava prikazivanja i tiskanja ustupiti organizatoru za potrebe promidžbe festivala bez naknade.
Radovi se mogu prijaviti:

  • ispunjavanjem online obrasca za prijavu i upload fotografija,

Prilikom prijave, uz osobne podatke potrebno je jasno naznačiti ime fotografije i naziv kategorije.
Radovi moraju biti prijavljeni do datuma naznačenog na prijavi i internetskoj stranici.
Radovi se mogu prijaviti isključivo putem web stranice i moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • JPG format
  • 1200px po dužoj strani
  • Maksimalna veličina 2Mb

Upute “korak po korak” za prijavu serije i koncepta nalaze se na dnu stranice.

POSEBNA NAPOMENA FINALISTIMA: autori koji budu nominirani za završnu finalnu izložbu po pozivu organizatora, obvezni su dostaviti odabrane fotografije u visokoj razlučivosti najkasnije 3 dana nakon objave finalista. U protivnom po uputama glavnog selektora organizator nije obvezan printati autorov rad.

FOTOGRAFIJE IZ PRETHODNE GODINE
Zbog etičnosti i profesionalnih interesa svi sudionici dužni su pridržavati se navedenih načela.
U odredbama i uvjetima jasno je naznačeno da su svi natjecatelji obvezani na istinitost podataka i pridržavanje pravila.
To znači da u slučaju da bilo koji sudionik krši odredbe Ugovora, organizator može poduzeti bilo koje odgovarajuće radnje – koje mogu varirati od upozorenja o kršenju Ugovora do ukidanja privilegija ili zakonskih koraka – koje organizator smatra potrebnim i prikladnim.
Svaki sudionik odgovoran je za svoje ponašanje tijekom sudjelovanja na natječaju. Sudionik bi se trebao pridržavati odredbi zakona, poštivati prava drugih sudionika natječaja te prava trećih osoba. Prijavom na natječaj svaki autor pristaje se ponašati na prikladan način što uključuje (ali nije time ograničeno) pridržavanje pravila.

ISTRAGA
Ako organizator posumnja u moguće kršenje pravila, može započeti istragu koja može uključiti prikupljanje informacija od bilo kojega člana savjeta festivala, bilo koje treće strane ili stranke koja se požalila.
Tijekom istrage organizator može suspendirati ili ukinuti bilo koji dio ili cjelokupno sudjelovanje nekoga sudionika i/ili ukloniti sudionika iz natjecanja. Ako organizator vjeruje prema vlastitom nahođenju da je došlo do kršenja ovoga Ugovora, može poduzeti odgovarajuće radnje.

COPYRIGHT I KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA
Copyright i sva ostala autorska prava pripadaju fotografima. U slučaju kršenja ovog pravila natjecanja organizator će poduzeti sve potrebne pravne aktivnosti.
U svim službenim publikacijama kao i tijekom izložbi prijavljenih radova i najboljih među njima, uz korištene fotografije bit će uvijek naznačeno ime i prezime njihovih autora. Svi natjecatelji prihvaćaju da organizatori i generalni pokrovitelj mogu koristiti prijavljene radove u marketinške i propagandne svrhe isključivo samog sadržaja  festivala, uključujući objave u svim medijima (tisak, TV, digitalni), izložbama i sl. povezanima s manifestacijom Rovinj Photodays. Svi  nominirani i pobjednički radovi ulaze u fundus festivala . Fundusom festival upravlja po pravilima struke promičući koncept festivala  i ime autora.

Ocjenjivački sud festivala čine nacionalni selektori zemalja partnera te rade po odredbama ovog Pravilnika.
Ocjenjivački sud se sastoji od timova nacionalnih selektora te glavnog finalnog selektora Glavni finalni selektor je ugledni predstavnik struke koji ima zadnju riječ odabira finalista i pobjednika Može djelovati kao pojedinac ili tim Glavni selektor može donijeti odluku da ne imenuje finalista u pojedinoj kategoriji ako je mišljenja da predloženi radovi ne zaslužuju nagradu.
Nacionalni selektori imaju ulogu prvog selektivnog izbora najboljih 10 radova po svakoj kategoriji. Svaki član nacionalne selekcije odlučuje samostalno i suvereno, sukladno svom stručnom znanju, ugledu i autoritetu.
Pri odlučivanju selektori ocjenjuju kreativnost, izvornost, inovativnost i izvedbenu kvalitetu prijavljenog djela, kao i sve ostale kriterije koji su uobičajeni pri prosudbama ove vrste.
Nacionalni selektori ne smiju se prijaviti na Natječaj.
Rad nacionalnih selektora koordinira organizator festivala.
O prijavama kandidata iz zemalja bez odabranog nacionalnog selektora odlučuje savjet festivala, selektira pristigle radove za slanje glavnom selektoru.
O svom radu nacionalni selektori, glavni selektor i organizator festivala vode Zapisnik.

GLAVNI SELEKTOR
GLAVNI SELEKTOR u skladu s pravilima ocjenjivanja prijavljenih radova svojim ugledom i statusom jamči nepristrano žiriranje. Glavni selektor je obvezan predati izvještaj o odabiru finalista (Zapisnik) i predati ga direktoru festivala ne kasnije od 7 dana po okončanju završne selekcije.

OCJENJIVANJE
Do nagrađenih fotografija dolazi se dvostupanjskim postupkom odlučivanja. Pristigle fotografije po natječajnim kategorijama organizator šalje na uvid nacionalnim selektorima po zemljama odakle su pristigle. Nacionalni selektori imaju zadatak odabrati najboljih 5 radova po svakoj kategoriji Nakon prve selekcije slijedi završna ocjena od strane Glavnog selektora.

NAGRADE I BODOVI
Na kraju rada ocjenjivačkog suda te po završnoj odluci glavnog selektora festival objavljuje listu od tri finalista u svakoj kategoriji, a na kraju završne svečanosti i listu pobjednika. U svakoj kategoriji posebno se imenuju i pohvaljeni radovi Glavni selektor ističe pohvale po vlastitom broju i odabiru.
Svi finalisti ostvaruju pravo sudjelovanja na završnoj svečanosti dodijele nagrada u Rovinju te putujućoj grupnoj izložbi.
Svi pobjednici kategorija osvajaju službenu nagradu “Kadar” te sudjelovanje na grupnoj izložbi.
Radovi najbolje plasiranih autora iz Hrvatske biti će uvršteni u fundus Muzeja za umjetnost i obrt.
Svim nominiranim autorima u kategoriji “Umjetnički koncept”, u sklopu završne izložbe biti će omogućena izdvojena samostalna izložba.

GRAND PRIX
Nakon drugog kruga žiriranja, glavni selektor odabrati će sveukupnog pobjednika Festivala. Dobitnik će time zasebno osvojiti i novu samostalnu izložbu na festivalu Rovinj Photodays 2018. s pripadajućom pratećom publikacijom.

Prijavom radova svi sudionici festivala potvrđuju da prihvaćaju sve gore navedene uvjete i odredbe.
Organizator smije koristiti fotografije isključivo za promidžbu autora, fotografskog festivala ili promidžbu tvrtke pokrovitelja isključivo u kontekstu pokroviteljstva nagrade.
Za eventualne izmjene ovog Pravilnika ovlašten je samo organizator, a on je u slučaju izmjena dužan o njima pravovremeno obavijestiti javnost.
Organizator zadržava pravo da ne proglasi finaliste u onoj kategoriji u kojoj pristigli radovi ne zadovolje kriterije glavnog selektora.

NEWSLETTER

Registrirajte se ukoliko želite primati novosti i obavijesti vezane uz program festivala i festivalska zbivanja.

Upišite ispravnu E-mail adresu

Instagram

Facebook