UČESTALA PITANJA

P: Plaća li se prijava na natječaj?
O: Ne, nema kotizacije za prijavu.

P: Podrazumijeva li prijava u prvih 6 kategorija jednu fotografiju isto kao i seriju do šest fotografija?
O: Da, jedna prijava = jedna fotografija ili jedna tema u seriji do 6 fotografija.

P: Koliko ukupno fotografija ili serija do 6 fotografija mogu prijaviti na natječaj?
O: Na natječaj ukupno možete aplicirati 8 prijava.

P: Koliko fotografija unutar jedne kategorije mogu prijaviti?
O: U jednoj kategoriji možete aplicirati svih osam fotografija ili osam tema do šest fotografija u seriji.Iznimka je kategorija “Umjetnički koncept” u kojoj su dozvoljene dvije prijave. Primjerice, ako ste dvije serije prijavili za Umjetnički koncept ostaje vam još 6 prijava na raspolaganju koje možete razvrstati kako god želite u prvih šest kategorija čak i svih šest u jednu kategoriju ako želite.

P: Moram li za svaku prijavljenu fotografiju ispuniti obrazac za prijavu?
O: Dovoljno je samo jednom ispuniti obrazac za prijavu, ali naziv fotografije i kategoriju unutar koje je prijavljujete morate navesti za svaki prijavljeni rad.

P: Mogu li prijaviti printeve fotografija na natječaj?
O: Ne.

P: Mogu li jednu fotografiju prijaviti u više kategorija?
O: Jednu fotografiju nije moguće prijaviti u više kategorija.

P: Dobije li svaki pobjednik kategorije nagradu?
O: Službenu statuu “Kadar” će dobiti pobjednici svih kategorija, kao i zajedničku izložbu. Pobjednik u kategoriji “Umjetnički koncept” dobiva i svoju foto monografiju od svog izdavača.

P: Kako će biti iskorištene moje fotografije?
O: Bit ćete obaviješteni svaki put kada organizator identificira fotografiju za uporabu i odluči u koju svrhu je želi iskoristiti. Vaše fotografije NIKADA neće biti iskorištene za ništa drugo osim promidžbe vas kao fotografa, same fotografije ili Photodaysa.

P: Gdje će moje fotografije biti iskorištene/prikazane?
O: Destinacija i način promidžbe vašeg rada nisu ograničeni; od pojavljivanja na izložbama do isticanja u medijima i službenim materijalima, web stranici isl.

P: Hoću li dobiti novčanu naknadu za korištenje fotografija?
O: Ako organizator namjerava iskoristiti fotografije za nešto što nije vezano uz promidžbu natjecanja, fotograf će biti obaviješten i dobit će mogućnost da odbije korištenje svog rada. Ako se autor želi uključiti i odobri korištenje, s organizatorom će dogovoriti uvjete o novčanoj naknadi i poslovnoj suradnji.

P: Hoće li pokrovitelji festivala koristiti moje fotografije?
O: Pokrovitelji su naši partneri u promidžbi fotografije i smiju se služiti nominiranim fotografijama isključivo u svrhu promidžbe Photodaysa i fotografa.

NEWSLETTER

Registrirajte se ukoliko želite primati novosti i obavijesti vezane uz program festivala i festivalska zbivanja.

Upišite ispravnu E-mail adresu

Instagram

Facebook