Rođen: Srbija
Profesija: dokumentarni fotograf
Živi i radi u: Srbija

 

Zadnji dan škole dio je dugoročnog angažmana koji se bavi pitanjima depopulacije, pustoši i propadanja na Balkanu, s naglaskom na generacije mladih ljudi koji žive u ovoj burnoj regiji. Ovdje preuzimam ulogu školskog fotografa, dok radim portrete djece posljednjeg dana školske godine (projektiranog). No, za razliku od uobičajenih grupnih portreta nasmijane djece ispred glavnog školskog ulaza, ovdje imamo samo jedno dijete ili brata i sestru ili više nema nikoga. Kada ova djeca završe četvrti razred, ovo će doslovno biti posljednji dan škole, jer neće biti nikoga tko će ih naslijediti. Ova priča je pokušaj da se od zaborava sačuva dio još uvijek postojećeg života u ovim krajevima i da se simbolično ukaže na probleme depopulacije, devastacije i zanemarivanja čitavih regija, negirajući njihovu budućnost koja je mogla i trebala postojati.