Rođen: 1979, Italija
Zanimanja: Dokumentarni fotograf
Žive i rade: Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Dok sam putovao tim krajem, nisam mogao a da ne doživim Etnu kao živo biće, s tim sumpornim mirisima, urlicima i podrhtavanjem. Na njezinim obroncima čuo sam odjeke stihova i korake pjesnika koji su dolazili ovamo da osjete onu duboku vezu između čovjeka i srca zemlje, vezu koja se može doživjeti samo u takvoj blizini vulkana.

Nedavno se vulkan ponovno snažno oglasio. U prvih šest mjeseci 2021. zabilježeno je više od 50 erupcija koje su se uzdizale čak devet kilometara iznad razine mora, a pepeo i sitno kamenje prekrili su čitava sela u okolici. U ovom ciklusu svoje aktivnosti Etna je izbacila oko 60 milijuna kubičnih metara magme, osobito kroz posebno snažne „fontane” lave, kako su izvijestili istraživači INGV-a koji neprekidno prate vulkansku aktivnost Etne.

‘Muntagna’ je dugo putovanje oko Etne i okolice, a govori o dubokoj vezi koja ujedinjuje vulkan sa ženama i muškarcima koji ondje žive. Govori o nevjerojatnoj svakodnevici u prisutnosti ovoga diva, koji u svakom trenutku može potaknuti seizmičke događaje. To je dvojak odnos: s jedne strane je najpotpunija predanost, a s druge konstantni strah. Kažu da, kada jedna erupcija završi, Etna već priprema sljedeću: to je vječni sukob između vulkana i ljudskih bića koji su se odlučili osloniti na njegovu dobru volju.