Rođena: 1983. Split, Hrvatska
Profesija: dizajnerica vizualnih komunikacija
Živi i radi u: Zagreb, Hrvatska

 

Južina je serija autorefleksija o vlastitom identitetu vezanih uz mjesto podrijetla. Rođena sam u Splitu u kojem sam i provela dobar dio formativnih godina. Zadnjih desetak živim u Zagrebu i identificiram se kao Splićanka što sa sobom nosi određene konotacije i očekivanja. U nekoliko navrata sam opomenuta da u govoru nedovoljno koristim autohtono narječje, a jednom i da sam tako izgubila i vlastiti identitet. Dugo sam razmišljala o značenju te izjave te sam ju uzela kao polazište za ovu seriju.

Istražujući mjesta u Splitu koja su meni osobno znakovita, posredstvom fotoaparata intuitivno bilježim vlastite projekcije. Koliko sebe mogu pronaći tamo? Da li, osim očitih karakteristika, zrcalim grad iz kojeg dolazim? Zrcali li on mene?