Advisory, Programme & Organization

Advisory board

Miroslav Gašparović, Dubravka Osrečki Jakelić, Hrvoje Slovenc, Iva Prosoli,  Dunja Nekić, Haris Čalkić,
Dženat Dreković, Amer Kapetanović, Mirjana Dabović Pejović, Lazar Pejović


National selectors

Bosnia and Herzegovina: Andrija Vrdoljak, Dejan Đurić, Budimir Zeljko – Keko
Croatia: Leonida Kovač, Jelena Blagović, Pero Dabac
Italia: Stefania Rössl, Fabio Severo, Massimo Sordi
Macedonia: Elena Bojadijeva-Cvetkovska, Dragi Nedelchevski, Robert Jankuloski
Montenegro: Ljiljana Karadžić, Stevo Vasiljević, Duško Miljanić.
Serbia: Andrea Palašti, Branimir Karanović, Miroslav Karić
Slovenia: Dejan Sluga, Emina Đukić, Katarina Sadovski


Programme board

Miroslav Gašparović (MUO), Dubravka Osrečki Jakelić (MUO), Iva Prosoli (ADU),  Dunja Nekić (MUO)


Organization Board

Denis Redić, Odete Sapač, Marino Budičin, Bojan Aljinović, Branko Juričić,  Jelena Petković,
Ana Dujmović, Krešimir Pletikosa,  Saša Buršić, Martina Rojnić

NEWSLETTER

If you wish to receive news and information about the festival program and festival events, subscribe to our newsletter!

Enter correct e-mail address

Instagram

Facebook