Savjet, program i organizacija

 

 

Savjetodavni odbor
Miroslav Gašparović, Dubravka Osrečki Jakelić, Hrvoje Slovenc, Iva Prosoli,  Dunja Nekić, Haris Čalkić, Dženat Dreković, Amer Kapetanović, Mirjana Dabović Pejović, Lazar Pejović

 

Nacionalni selektori
Bosna i Hercegovina: Maja Abdomerović, Dejan Đurić,  Ziyah Gafić
Crna Gora: Ljiljana Karadžić, Stevo Vasiljević, Duško Miljanić
Hrvatska: Leonida Kovač, Jelena Blagović, Pero Dabac
Italija: Stefania Rössl, Fabio Severo, Massimo Sordi
Makedonija: Elena Bojadijeva-Cvetkovska, Dragi Nedelchevski, Robert Jankuloski
Slovenija: Peter Koštrun, Jane Stravs, Jaka Babnik
Srbija: Ivana Tomanović, Ana Adamović, Miroslav Karić

 

Programski odbor
Miroslav Gašparović (MUO), Dubravka Osrečki Jakelić (MUO), Iva Prosoli (ADU),  Dunja Nekić (MUO)

 

Organizacijski odbor
Denis Redić, Odete Sapač, Marino Budičin, Bojan Aljinović, Branko Juričić,  Jelena Petković, Ana Dujmović, Krešimir Pletikosa,  Saša Buršić, Martina Rojnić