Emina Đukić

Emina Đukić (1982) je vizualna umjetnicaiI pedagoginja. Magisterij iz fotografije završila je na VŠVU u Bratislavi, trenutno kao docentica predaje na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje, smjer fotografija. Od 2005. do 2010. surađivala je sa Institutom Mladinski kulturni center Medvode, gdje je neko vrijeme bila programska direktorica. Više godina radila je kao mentorica na ljetnim radionicama Celje Fokus, a bila je 2013. i njezina umjetnička voditeljica. Od 2015. suradnica je uredničkog odbora revije Fotografija. Medije istražuje već dugo; trenutno se bavi narativnim mogućnostima fotografije i njenim odnosom prema prošlosti. Njen najnoviji fotografski projekt, nazvan “Breme slobode”, bavi se procesima izbora i odlučivanja.