Elena Bojadjieva – Cvetkovska

Elena Bojadjieva – Cvetkovska

Rođena 1983. godine.

Studirala je fotografiju na NATFA-i (National Academy of Theater and Film Art) u Sofiji, Bugarska te je stekla titulu magistre umjetnosti (filmska produkcija) na ESRA-i (University for Audiovisual Arts Paris - Skopje- New York, Skoplje, Makedonija) gdje trenutno i predaje.

Imala je niz grupnih i samostalnih izložbi u Makedoniji i inozemstvu (od Bugarske, preko Njemačke do Japana).